Privacy Policy

1 Gegevensverwerking

Door te bestellen via ‘www.zonnehoed.be’ sta je ons uitdrukkelijk toe je persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres) te gebruiken voor de administratie van het klantenbestand, de aanmaak van je klantenkaart, het beheer van bestellingen, leveringen en voor de facturatie. Deze gegevens hebben we dus nodig met als rechtsgrond de overeenkomst (je bestelling) te kunnen uitvoeren. We zullen deze persoonsgegevens uiteraard niet delen met derden, en we gebruiken ze ook niet voor commerciële doeleinden (bv. nieuwsbrief), zonder dat we daar expliciete goedkeuring van jou voor gekregen hebben. 

Onze webshop is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens hebben we nodig met als rechtsgrond de overeenkomst (je bestelling) te kunnen uitvoeren. Voor de cookies vind je bovenaan onze website een balkje waar je voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming moet geven. Voor meer info zie Privacybeleid Lightspeed

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief komen je naam, voornaam en e-mailadres in onze mailinglijst terecht. Dit gebeurt dus enkel met voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming. Hiervoor werken we met MailChimp. MailChimp zal jouw gegevens nooit delen met derden. Bij iedere nieuwsbrief heb je de mogelijkheid (onderaan de e-mail) om je uit te schrijven. Zo wordt je uit de mailinglijst verwijderd en kunnen wij jou dus geen nieuwsbrieven meer sturen. Voor meer info zie Security policy MailChimp

Voor het afhandelen van betalingen in onze webshop werken we met Mollie en PayPal. Beide platformen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ze behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Deze gegevens worden verzameld met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst (je betaling). Meer info via de privacy policy van Mollie en PayPal.

Verzending: Voor de verzending van je bestelling werken we samen met MyParcel. Hiervoor worden volgende persoonsgegevens gebruikt: Naam, Voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. MyParcel gebruikt deze gegevens om een correct verzendlabel te kunnen aanmaken. Ze behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze gegevens worden verzameld met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst (verzending van je bestelling). Meer info via de privacy policy van MyParcel.

 

2 Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Klantengegevens worden tot 3 à 5  jaar na de laatste bestelling bewaard. 

Dienen we een factuur op te stellen dan moeten we wegens wettelijke boekhoudkundige verplichtingen de gegevens 7 tot 10 jaar bewaren. 

Voor nieuwsbrieven blijven je gegevens bewaard zolang je je toestemming om deze te ontvangen niet intrekt. 

 

3 Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik
dat wij van die persoonsgegevens maken. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar [email protected] of via het contactformulier op onze website.

 

4 Klachtenprocedure in verband met gegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35

[email protected]

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot
schadevergoeding instellen.

 

5 Cookies en cookie policy

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming. Bij je eerste bezoek aan onze Website zal je bovenaan een balk vinden waar je de cookies kan beheren.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

5.1 Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

5.1.1 Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

5.1.2 Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van onze Website heeft bezocht. Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

5.1.3 Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website wellicht niet correct.

5.1.4 Marketingcookies

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.
Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [email protected], per post naar Neerstraat 39, 9636 Nederzwalm, België of via het contactformulier op onze Website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Ook onze website gebruikt cookies. Wil je deze aanpassen en beheren? Klik dan hiernaast op "Manage cookies"! Manage cookies